Jste zde

Návrh obvodů

Nestandardní, rychlé rutiny 16bitové aritmetiky pro procesory rodiny 8051

Rutiny pro násobení, dělení, převod bin->BCD a BCD->bin bezesporu patří k běžné výbavě knihoven matematických programů, které používají všichni programátoři. Nabízená řešení vycházejí z analýzy požadovaného matematického úkonu s přihlédnutím na plné využití instrukční sady procesoru. Myslím si že jsou docela nestandardní a navíc velmi rychlá.

Generátor zvukové signalizace pro mikropočítačové systémy

V jednodušších mikropočítačových aplikacích se jen zřídka setkáváme s využitím zvukového doprovodu

či jen akustické signalizace, a to i přesto, že by v řadě případů jejím využitím došlo ke zlepšení obsluhy takového

zařízení. Tento článek nabízí jednoduché řešení s využitím mikrořadiče PIC, které své uplatnění může nalézt i v

průmyslu.

Řídicí jednotka s mikrokontrolérem MC68376

Cílem projektu bylo vybrat a zavést vhodnou mikroprocesorovou platformu, která by nahradila

dřívější osmibitové architektury, byla vhodná pro řízení složitějších přístrojů a středně složitých robotických

systémů. Důležitým kritériem byla otevřenost architektury, snadná dostupnost vývojových a ladících prostředků a

podpora ze strany real-time operačních systémů.

Anténní přepínač pro přestavbu TRXů Nokia MD59 a Nokia 620

Tento přepínač je určen pro rychlé přepínání antény mezi vysílačem a přijímačem do výkonu cca 7W. Výkon je omezen ztrátovým výkonem vznikající na diodách typu PIN. Pro vyšší výkony stačí použité diody BA479 nahradit novějším typem (BA682), který má řádově nižší odpor v sepnutém stavu. Přepínač není náchylný na impedanci antény, jako jeho předchůdce s lambda/4 vedením.

Stránky