Jste zde

Návrh obvodů

Funkční úprava ISP redukce z AR 3/99 str. 5

V AR3/99 vyšla redukce, pomocí které bylo možné připojit AT89C8252 jako x51 procesor, oddělit ISP kanál a potom procesor programovat. V již publikovaném článku Úprava konstrukce.. autor upozorňoval na nefunkčnost řešení a navrhoval úplně jiné řešení. Tento článek upravuje stávající redukci tak, aby fungovala.

Simulátor ADuC812, ale i celé rodiny 8051

Rád bych vás seznámil s volně šiřitelným simulátorem jednočipového mikroprocesoru ADuC812, který lze použít k ladění programů celé řady mikroprocesorů rodiny 8x51. Firma Analog Devices dává na svých www stránkách k dispozici celý komplet vývojového prostředí k mikrokonvertoru ADuC812, jedním ze zástupců je i simulátor jednočipů řadu 8x51.

x51 - RAM Edit

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s vývojovým zařízením, které umožňuje v PC editovat paměť

procesoru x51 na desce zapojené podle doporučeného zapojení. Program pro PC pod Windows umožňuje disassemblovat

obsah paměti, takže lze hledat konkrétní instrukci atd, což je užitečná funkce.

Stránky