Jste zde

Návrh obvodů

AR-BASE: rosteme s odkazy, již od roku 1952

Program AR-BASE obsahuje databázi odkazů na různé články z několika nejznámějších českých odborných časopisů, zabývajících se elektronikou, zejména Amatérské Radio, Praktická elektronika a jejich přílohy. Převážnou většinu odkazovaných článků tvoří konstrukční návody, ale nechybí ani teoretická pojednání.

Xtrinsic: Je libo čidlo nebo raději důmyslný systém?

Letošní zima, však nejen ta, opět prověřila stav baterie nejednoho řidiče. Stále důmyslnější elektronické systémy totiž našim akumulátorům dávají „co proto“. Logickou odpovědí se „proto“ stávají nové inteligentní generace senzorů, těžící z kontextového snímání. Ve společnosti Freescale je nazývají Xtrinsic.

Návrhová pravidla jako nástroj plánování projektů v Altium Designeru

Moderní návrhové systémy jako je Altium Designer jsou při kreslení plošného spoje řízeny návrhovými pravidly (DRC). To znamená, že při kreslení spojů, rozmísťování součástek nebo vytváření potisku návrhový systém průběžně kontroluje zda dodržujete stanovené parametry jako jsou šířky spojů, izolační mezery, vzájemné vzdálenosti součástek a třeba i kolize potisku od nemaskovaných částí desky. Pokud nejsou DRC pravidla dodržena, vyznačí chybový stav daného objektu.

Stránky