Jste zde

Návrh obvodů

National Instruments CompactRIO a LabVIEW v moderním řídicím systému vysoké úrovně

Dostali jsme za úkol vyvinout komplexní řídicí systém pro přední a zadní válce dynamometru pro podvozek s pohonem všech kol tak, aby byl simulován odpor vozovky a zachováno stejné zrychlení, rychlost a vzdálenost pro všechna kola. Řídicí systém je kritický z hlediska bezpečnosti řidiče a je zodpovědný za přesnost a snadnou použitelnost dynamometru...

Precizní 20 A zdroje pro bezpečné nabíjení superkapacit či Li-Ion článků

Celá řada aplikací vyžaduje napájecí zdroj, který by přesně reguloval výstupní napětí a se stejnou precizností zároveň omezoval proudy, tekoucí do zátěže. Vývojáři však musí běžně činit určité kompromisy a obětovat přesnost jednoho prvku za vyhovující charakteristiky toho druhého – vybírají totiž mezi vysokou přesností napěťového regulátoru s vysokým ziskem spolu s hrubým proudovým omezením či precizní regulací proudu s ne zcela přesným vymezením napětí. Stojí však za zmínku, že pro tyto účely lze využít několik řešení, které vhodně naplní obě podmínky a ještě k tomu vystačí s jediným integrovaným obvodem. Jedno z nich popsal Josh Caldwell (Linear Technology) v říjnovém vydání LT Journal of Analog Innovation. Článek, jehož českou verzi Vám nyní přinášíme, nazval Accurate Constant-Current, Constant-Voltage 20A Power Supply Ensures Safe Charging of Supercaps and Li-Ion Batteries.

Vývojový kit AVR EvB 4.3 jako www server za 5 minut

Obr01.jpg

Článek [1] seznámil čtenáře s možnostmi podpory různých výrobců pro vývoj aplikací s mikrokontroléry Atmel AVR. Zmíněny byly vývojové kity AVR Butterfly, AVR STK 500, Arduino a také kit EvB 4.3 ve své poslední revizi 4. Samotný kit EvB 4.3 obsahuje velké množství základních periférií, výrobce kitu EvB nabízí další rozšiřující moduly – např. modul s rozšiřujícími relé pro ovládání silnoproudých (230 VAC) aplikací, RFID modul včetně antény, barevný bodový LCD displej s joystickem a také síťový modul AND-ETH v2, který použijeme do zmiňovaného webového serveru, sestaveného a oživeného za 5 minut.

Hardwarové pomůcky pro podporu vývoje aplikací s mikrokontroléry ATMEL AVR

Pavelka-Obr13.jpg

Vývojové desky (=kity) jsou velmi často používané při vývoji elektronických zařízení. Tvoří přechodné řešení mezi prvotní ideou elektronického zařízení a prvním prototypem výrobku. Vývojové kity jsou velmi často dodávány samotnými výrobci, zvláště, pokud součástka potřebuje např. specifický druh napájení, nebo je velmi citlivá na polohu a rozmístění ostatních podpůrných součástek.

Úvod do Altium Designeru III. – nástroje

  V minulém díle jsem popsal postup návrhu jednoduchého plošného spoje. Na tento návod bych rád navázal dalším dílem seriálu s bližším popisem ostatních nástrojů Altium Designeru a jejich možností. Jedná se o nástroje pro hromadné úpravy projektu, pro generování výstupních technologických podkladů a další informace o správě projektu v Altium Designeru.

Stránky