Jste zde

Půdní senzory pomáhají zvýšit výnos a kvalitu plodin

Murata nabízí vysoce přesný půdní senzor pro udržitelné zemědělství, který je schopen monitorovat elektrickou vodivost, obsah vody a teplotu půdy. Tyto tři veličiny poskytují farmářům veškeré důležité údaje, aby dosáhli co největšího výnosu, výborné kvality plodin a zároveň minimalizovali spotřebu vody a hnojiv.

Špička půdního senzoru obsahuje mřížku s devíti extra citlivými elektrodami, které poskytují konzistentní měření elektrické vodivosti půdy. Standardní senzory jsou ovlivněny množstvím vody a hnojiva v půdě. Půdní senzory Murata používají proprietární algoritmy pouze k měření obsahu hnojiva. Aby mohli zemědělci pěstovat plodiny, potřebují znát množství iontů hnojiv přítomných ve vodě v pórech. Růst plodin závisí na obsahu hnojiv v pórové vodě. Důležité je také zabránit kontaminaci vody přehnojením nebo hromaděním chemických hnojiv v půdě v důsledku neustálého hnojení.

Půda se skládá ze tří prvků: zrno, vzduch a pórová voda. To je voda, která se nachází mezi částicemi půdy s objemem přirozených živin a přidaných hnojiv.

Energeticky úsporné půdní senzory mají ochranu IP68 pro prach a vodu, včetně odolnosti proti korozi pro použití v drsném prostředí. Na tři AA baterie vydrží po dobu více než půl roku, pokud je interval měření jednou za 30 minut. Senzory jsou vybaveny rozhraními UART, RS232E, RS485, SDI-12 a RS485 MODBUS, díky čemuž jsou kompatibilní se stávajícími systémy pro správu plodin.

Znalost obsahu vody v půdě umožňuje pěstiteli včas zavlažovat půdu přesným objemem vody, a tím výrazně snížit spotřebu vody. Kromě monitorování půdních podmínek dokáže robustní a spolehlivý senzor monitorovat i kvalitu vody v řekách a jezerech. Lze si naplánovat zavlažovací cyklus a udržovat půdu v té nejlepší kvalitě k dané plodině.

Během pěstební sezony můžeme zjistit, že zavlažovací systém nebyl správně navržen a lze ještě udělat změnu, abychom zachránili výnos. Bez půdního senzoru, bychom nemohli včas zareagovat a na konci sezony by zemědělec jen počítal finanční ztráty.

Správná instalace zaručuje přesnost měření

Senzory jsou schopny měřit objemový obsah vody (VWC) a elektrickou vodivost pórů v půdě v rozsahu 7 cm na obě strany a 7 cm směrem dolů. 

Je potřeba nainstalovat senzory tak, aby senzor pro elektrickou vodivost (strana s devíti elektrodami) směřoval nahoru a senzor pro obsah vody směřoval dolů. Každý senzor by měl být v požadované hloubce pod povrchem země a to cca 10 cm.

Praktická ukázka uložení senzoru do půdy

Využití senzoru pro vědecké účely

Pro více informací prosím navštivte stránku o produktu .

Hodnocení článku: