Jste zde

Analogové systémy

Zdroje OSRAM OSLON UV-C LED rozsvítí dezinfekční a čisticí aplikace

UV-C LED vyráběné ams OSRAM, jsou určeny pro aplikace v oblasti čištění a dezinfekce, například ošetření vody v místě spotřeby, automobilových interiérů, frekventovaných povrchů, zdravotnické provozy, zboží pro domácnosti a další spotřebitelské účely. Je prokázáno, že světelné zdroje UV-C LED účinným způsobem likvidují i virus SARS-CoV-2.

Proč a jak používat polymerové hliníkové kondenzátory k efektivnímu napájení CPU, ASIC, FPGA a USB

Při vývoji napájecího systému se neustále hledají způsoby pro zvýšení účinnosti a zároveň zajištění stabilního a nehlučného výkonu v širokém rozsahu teplot. Ke splnění těchto požadavků se používají kondenzátory, které mají nízký ekvivalentní sériový odpor (ESR) a nízkou impedanci při vysokých frekvencích.

Motorový BLDC driver A4964KJPTR-T nejen pro automobilový průmysl

BLDC motory se stále více používají v mnoha různých aplikacích, od dálkově ovládaných garážových vrat až po ovládání oken automobilů. Řídicí algoritmy jsou složité a často přímo specializované na konkrétní typ motoru. Proto existují softwarová řešení integrovatelná přímo do mikrokontroleru nebo řešení jako samostatný integrovaný obvod, které řízení BLCD motoru řeší.

Stránky