Jste zde

Součástky

Novinky od ATMELu - AT89C55WD

Díky pokroku v oblasti technologie výroby polovodičů dochází k integraci stále většího počtu

periferií na vlastním čipu procesoru. Díky novým periferiím a zvětšující se rychlosti vlastního procesoru si stále

drží svoji pozici i procesory, jejichž první verze spatřily ?světlo světa? před více jak dvěma desítkami let, jako

je například řada procesorů x51.

Řešení buzení segmentových displejů mikroprocesorů

Přesto, že cena inteligentních LCD displejů stále klesá, není jejich použití vždy nejvýhodnější. U inteligentních displejů je spotřeba dána řadičem a podsvětlením. Porovnáme-li spotřebu podsvětleného LCD displeje s nízkopříkonovým LED displejem, je často LED displej výhodnější. Pokud stačí číselný údaj, jsou segmentové displeje lépe čitelné z větší vzdálenosti. Proto zde uvádím dva příklady jejich připojení k mikroprocesoru.

Stránky