Jste zde

Dokumentace

Přímá číslicová syntéza kmitočtu (DDS - Direct Digital Synthesis)

Již několikrát byl v AR zveřejněn lákavý a tajemný termín Přímá kmitočtová syntéza, nikdy však s bližším vysvětlením, čeho se týká a jak pracuje. Cílem článku je seznámit čtenáře trochu blíže s principem činnosti této metody generování kmitočtu a s obvody založenými na této metodě. Další článek pak přinese konstrukci velmi jednoduchého generátoru se záviděníhodnými výstupními parametry.

Praktické využití ultrazvuku

Využívání ultrazvukové energie zaznamenalo za poslední čtvrtstoletí velmi prudký rozvoj. Postupně

byly poznávány specifické vlastnosti a účinky ultrazvukové energie. S rozvojem elektroniky, výpočetní techniky a

nových materiálů docházelo a stále dochází k nalézání nových, účinných a praktických možností využití ultrazvuku. K

dnes již klasickým způsobům využití ultrazvuku (na konci dvacátého století) patří mytí - čištění v ultrazvuku,

sváření ultrazvukem, obrábění a vrtání ultrazvukem, měření vzdáleností a výšky hladin ultrazvukem, ultrazvukové

průtokoměry, měřiče viskozity, měřiče modulu pružnosti, měřiče netěsnosti, diagnostická zařízení pro defektoskopii,

ultrazvuková zařízení pro zdravotnictví, inhalační ultrazvuková zařízení, ultrazvuková zařízení na úpravu vzduchu,

ultrazvuková diagnostická zařízení pro snímání informací o biologických objektech, ultrazvuková mísící zařízení,

ultrazvuková zabezpečovací čidla a další?. Dále existuje celá řada funkčních aplikací využití ultrazvuku ve

speciálních oblastech (vojenské aplikace, komunikační systémy a přenos informací, zaměřovací systémy a

další).

Počítačová syntéza zvuku 1

V naší literatuře doposud neexistuje publikace, která by se zabývalapočítačovou syntézou zvuku na úrovni spíše technické, než uživatelské.Na druhé straně v dosti úzkém oboru MusicalInstrumentDigitalInterfacetoho bylo napsáno tolik, že tuto problematiku z následujících článků vypustíma odkazuji na publikace prof. D. Forró, které jsou zhruba na úrovni publikacízahraničních (D.M.Huber) .
Následující sérií článků bych chtěl zaplnit zřetelnou mezeru a hlavněpodnítit ty, kteří v dané oblasti pracují, aby publikovali také v češtině.

Stránky