Jste zde

Dokumentace

Konstrukční a zadávací podmínky Printed s.r.o.

Technické podmínky výroby desek plošných spojů firmy PRINTED s.r.o. obsahují základní informace o výrobě a technických parametrech, kontrole, způsobu zadávání výroby DPS a obchodních podmínkách. Udávají souhrn požadavků pro konstrukci plošného spoje z hlediska výrobních možností a praktických zkušeností z výrobního postupu.

AD I2C převodník

Čas od času je potřeba přidat do nějaké aplikace s mikroporcesorem AD převodník ať už pro měření analogových veličin, napětí a podobně, nebo pro obsluhu potenciometrů. Jednou z možností je najít takový procesor, který již v sobě převodník má, nebo se musíte podívat po nějaké externí součástce. Pokud netrváte na extrémně vysoké rychlosti převodu, následující zařízení je pro vás více než vyhovující.

Stránky