Jste zde

Konstrukce

Spínač napájení pro PC periferie

K návrhu tohoto zapojení mě vedla potřeba neustále při zapnutí PC zapínat další periferie, jako je tiskárna, reproduktory, externí USB pevný disk a externí DVD-RW. Hledal jsem co nejjednodušší způsob a tak mě napadla varianta ovládaní s USB portu, kde je vyvedeno napájecí napětí 5V, které je využito pro řízení opto-triaku a následné spínaní triaku.

Tester sběrnice DMX-512

Tester výrazně zjednodušuje a urychluje hledání poruch na rozvodech osvětlovacích aparatur ovládaných po sběrnici DMX-512 (dle standardu USITT), což ocení zejména zvukaři a osvětlovači pracující s rozsáhlejšími systémy DMX. Tester lze samozřejmě použít i pro oživování a kontrolu funkčnosti vysílačů DMX dat při jejich vývoji, výrobě a opravách.

Proudová elektronická pojistka pro napájecí zdroj

Obvod elektronické proudové pojistky je vítán zejména v konstrukcích napájecích zdrojů a zejména při napájení oživovaných sestavovaných obvodů. Klasická tavná trubičková pojistka při špatně osazeném plošném spoji testovaného zařízení nestačí zachránit, někdy dosti drahé součástky před zkratovým proudem, než se pojistka přepálí, většina polovodičových prvků je již dávno zničená.

Regulátor otáček vrtačky

Regulovatelný zdroj pro vrtačku používá impulsní šířkovou modulaci. Šířková modulace je výhodná zejména z důvodu velké účinnosti a malým ztrátám při regulaci na aktivním prvku. Regulátor je vhodný pro vrtačky s jmenovitým napětím 12V (z 90% se jedná o všechny vrtačky). Maximální regulovatelný proud je 6A (dáno tranzistorem T1).

Stránky