Jste zde

Konstrukce

Profesionální kytarové kombo - zapojení

Kombo je určeno k zesilování a úpravě signálu z elektrických kytar. Signál se zpracovává ve dvou kanálech které produkují buď čistý nebo zkreslený zvuk. Kanály lze přepínat manuálně z panelu nebo dálkově např. nožním spínačem. Pomocí korekčních obvodů s parametrickými středy lze procházející signál kmitočtově korigovat. Kombo je vybaveno efektovou smyčkou pro eventuální připojení externích efektových zařízení a linkovým výstupem pro připojení k mixážnímu pultu.

Nízkofrekvenční usměrňovač k digitálnímu multimetru

Měření střídavého napětí, a tedy i nízkofrekvenčních signálů, bývá nejen v amatérské praxi problém. Provádíme-li tato měření často, vyplatí se pořídit si nízkofrekvenční milivoltmetr (případně vysokofrekvenční), který, pokud stojíme o profesionální přístroj, je poměrně drahý. Pro občasné měření je tedy výhodnější použít obyčejný multimetr doplněný o přípravek pro měření NF signálů.

Regulace otáček motorů s obvodem U2008B

Řada elektrických spotřebičů v domácnosti nebo dílně je poháněna elektrickým motorkem. Většina jednodušších zařízení má pouze jednu rychlost, výjimečně přepínání dvou nebo několika přednastavených rychlostí, obvykle řešené jednoduchým přepnutím vinutí motorku. V mnoha případech by byla žádoucí plynulá změna otáček.

Indikátor napětí autobaterie s LM3914

Toto zařízení se připojí do rozvodné sítě automobilu. Zařízení je z rozvodné sítě přímo napájeno a také rovnou měří napětí. Jedná se vlastně o voltmetr, který velikost měřeného napětí signalizuje pomocí deseti LED diod. Úrovně od které začne svítit první LED a kdy se rozsvítí poslední lze nastavit.

Přepínač vstupů 5.1 zesilovače

Většina zesilovačů má dnes přepínače vstupů. To znamená, že na jeden zesilovač lze připojit více (zpravidla čtyři) zdroje signálu a vybírat který z nich nám bude hrát. Obvykle se ale jedná jen o čtyři stereo vstupy. Některé zesilovače pak mají jeden vstup 5.1 a tři stereo. Když jsem si stavěl zesilovač 5.1, tak jsem chtěl mít čtyři vstupy 5.1. Proto vznikla tato konstrukce.

Pasivní korekční Hi-Fi předzesilovač s obvody NE5534AN

U pasivního korektoru je zesílení aktivních prvků zesilovače v celém akustickém pásmu konstantní a korekční obvody včetně potenciometrů jsou zařazeny pouze v přímé cestě nízkofrekvenčního audio signálu. Tento typ pasivních korekčních obvodů preferují před aktivním korektorem (zpětnovazebním), především nadšenci pro kvalitní nízkofrekvenční techniku.

Napájecí stabilizovaný regulovatelný zdroj s obvodem L200

Abych dosáhl co nejjednodušší konstrukce napájecího zdroje a zároveň snadného nastavení výstupního napětí a proudového omezení, rozhodl jsem se použít známý integrovaný monolitický stabilizátor řady L200(CV) v pouzdře Pentawat s pěti vývody firmy ST MicroElectronics.

Stránky