Jste zde

Akce a události

Proběhla unikátní vzdělávací akce o duševním vlastnictví v Praze

Ve středu 15. května 2013 uspořádal časopis Elektro, který vydává nakladatelství FCC Public, a Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (ARID) konferenci Průmyslové právo v praxi s podtitulem Jak chránit a využívat duševní vlastnictví v tržních podmínkách.

Invento 2013, to je přehlídka vynálezů, inovací a neotřelých řešení

V České republice veletrh vynálezů a inovací většího rozsahu v dohledné minulosti nebyl. Přitom duševní vlastnictví a jeho účinná ochrana je důležitou součástí inovačního procesu a bezpochyby významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej umí optimálně využít.

Havíři se bouří. Místo těžby uhlí v Ostravě dolujeme data?

Po více než měsíc trvajících náročných zátěžových testech, které prověřily výkonnostní  a provozní parametry, byl v pátek 24. května symbolicky spuštěn provoz prvního ostravského superpočítače Anselm, který už nyní patří mezi nejvýkonnější stroje střední Evropy.

Superpočítač byl pojmenován po šachtě Anselm

První ostravský superpočítač, který už nyní patří mezi nejvýkonnější stroje střední Evropy, ponese název Anselm. Slavnostně pokřtěn byl dnes krátce po 13. hod. v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a jeho jméno bylo vybráno z více než šesti tisíc návrhů veřejnosti. Připravujeme podrobnosti.

Stránky