Jste zde

Labview 2016 - co přináší nová verze

National Intruments každý rok vydává novou verzi grafického programovacího nástroje Labview. Letos přidal ovladače a knihovny pro 500 nových měřících zařízení. Dohromady už jich je více než 10 tisíc. Zkušenější uživatelé ocení inovaci v datové komunikaci - zaveden pojem channel wire (přenos dat mezi smyčkami bez zbytečných front). Některé aplikační doplňky nyní pracují v 64 bitových operačnch systémech. Labview report toolkit je nyní součástí profesionální verze Labview 2016. 

 

Asynchronní datová komunikace mezi paralelními části kódu

V LabVIEW 2016 můžete použít channel – wire pro komunikaci dat mezi paralelními úseky kódu.  Channel-wire  jsou asynchronní dráty, které propojují  dvě paralelní sekce kódu  bez použití modulu fronty jako tomu bylo v minulých verzích. Tímto dojde k bezproblémovému předávání dat mezi jednotlivými sekcemi kódu. LabVIEW nabízí několik šablon kanálů, z nichž každý představuje jiný komunikační protokol.  Můžete si vybrat šablonu na základě požadavků dané aplikace.
Vytvoření takového channel–wire je jednoduché.  Pravým kliknutím na terminál nebo drát se zobrazí nabídka, kde se vybere Create>>Channel Writer. Tím se vytvoří koncový datový bod.  Stejným způsobem se vytvoří vstupní datový bod výběrem Create>>Channel Reader. Mezi těmito dvěma body dochází k přenosu dat. Touto inovaví mě NI udělalo velikou radost, jelikož jsem se vždy potrápil, než jsem správně nastavil jednotlivé bloky pro řizení fronty. Hned jak budu mít příležitost, tak tuto novou funkci vyzkouším.
 
 

LabVIEW Report Generation Toolkit

Ten kdo pracuje s Labview zná i Labview Generation Toolkit. Pomocí tohoto nástroje si můžete vytvořit vlastní sestavy, zprávy, reporty ve formátu pro Microsoft Office (nejčastěji Word a Excel). Labview 2016 dokáže pracovat nejen pro Windows, ale i pro Linux. Navíc tento nástroj byl vždy v minulosti potřeba dokoupit. Nyní je již součástí plné verze Labview 2016. Pomocí přidáním několika objektů, lze jednoduše vytvořit funkci, která na konci měření vytvoří jednoduchý report a uloží ho přímo do počítače. Stačí přiřadit hlavičku reportu a přidat tisknutí do pdf formátu přes virtuální tiskárnu – např. pdf creator. Tím je reportování rychlé a hlavně se zachová štábní kultura. Pokud se měří vývojové testy, které se často opakují, je vhodné zachovat stejný formát, kde se lépe orientuje a lehce se porovnávají naměřené hodnoty.

         
 

Nové 64 - bitové moduly a Toolkit for Windows, OS X a Linux

Labview  2016 dokáže využít veškerou paměť vašeho operačního systému při vývoji a ladění aplikací. K dispozici je 5 doplňků, které jsou nyní podporovány s LabVIEW 64 -bit.

  • Control design and Simulation module - můžete analyzovat chování modelu otevřená smyčka, uzavřená smyčka,dokáže simulovat online a offline systémy,
  • MathScript RT Module - přidává textovou formu matematiky do vývojového prostředí LabVIEW s nativním kompilátorem pro .so soubory, které byly vyvinuty pro MATLAB® nebo GNU Octave software. Můžete míchat textové a grafické přístupy pro vývoj algoritmů, zpracování signálů, ovládání designu a analýzy dat. Snadno použijete  .m kód pro real-time hardware. Nutno dokoupit zvlášť jako doplněk.
  • VI Analyzer Toolkit - Optimalizace výkonu a kontrola správného stylu kódování (více než 90 testů), Ladění aplikací a prohlížení kódu, posouzení kvality kódu (Je součástí LabVIEW Professional 2016)
  • Desktop Execution Trace Toolkit (pouze pro Windows) - Trasování sledu událostí VI během spuštěné aplikace, Identifikuje problémy, které by mohly negativně ovlivnit výkon, jako jsou úniky pamět, shromažďuje informace o low-level programování, jako je volání řetězce, umístění ve virtuální paměti. Nutno dokoupit zvlášť jako doplněk.
  • Unit Test Framework Toolkit (pouze pro Windows) – Softwareové testování aplikací, automatizace regresního testování změn, generovat HTML, XML ( ATML ), nebo zprávy ASCII, k dispozici pro Windows a real-time OS. Nutno dokoupit zvlášť jako doplněk.
 

Podpora jazyku Python

Důležitou inovací je intergrace open source platforem jako je Linux a Eclipse. Podpora jazyku Python existuje. Stačí použít Python Integration Toolkit pro LabVIEW od společnosti Enthought. Tento doplněk je mostem mezi aplikací napsanou v jazyce Python a LabVIEW. Díky tomuto doplňku dochází k bezproblémovému přenosu dat mezi oběma aplikacemi.
 
 

Podpora zařízení třetích stran

Bylo přidáno více než 500 nových zařízení, které lze jednoduše připojit a ovládat v Labview 2016. Jak to již známe z předchozích verzí, stačí si stáhnout příslušnou knihovnu a okamžitě připojené zařízení používat. Zde je odkaz na ovladače pro měřící zařízení třetích stran: Instruments Drivers. Nejpoužívanější zařízení jsou osciloskopy od firmy Tektronix a měřící ústředny od frimy Agilent
 
Zde je odkaz na video popisující novinky v Labview 2016: What is news in Labview 2016. Tam také najdete, informace o jednotlivých licencích. Zde si můžete LabVIEW 2016 stáhnout a vyzkoušet na 30 dní, případně rovnou zakoupit jednu z licencí. 
 
Hodnocení článku: