Jste zde

Automatizace

Zobrazovací jednotky DWIN kompatibilní se standardem MODBUS RTU

Díky svým dobrým vlastnostem a otevřenému protokolu se stal MODBUS prakticky nejrozšířenějším komunikačním standardem pro průmyslovou automatizaci, ale s nástupem inteligentních automatizovaných domů se stále častěji objevuje i mimo výrobní linky. Tento trend bude jistě pokračovat i nadále.

Dálkové ovládání topení GSM Exeo DIN a příslušenství

Zima konečně dorazila i do naší krajiny a tak firmy zabývající se regulací topného systému nesmí zaspat. Projekt Exeo od firmy VMI přichází s dálkovým ovládáním topení, které lze přímo umístit do rozvaděče na DIN lištu. Navíc nabízí bohaté příslušenství pro měření, regulaci teploty, vlhkosti a kromě toho dokáže tuto regulaci rozšířit i na jednoduchý zabezpečovací systém.

Nové produkty Sollae: vzdálené vstupy / výstupy

Společnost Sollae System se zabývá převážně převodníky RS232 - Ethernet. Ve své nabídce má převodníky vstupy / výstupy - Ethernet. Pomocí vzdáleného přístupu můžeme například monitorovat stav hladiny v nádrži (plovák připojen na vstup) a při dosažení kritické hladiny vyvoláme alarm nebo sepneme odtokový ventil (servopohon k ventilu připojen na výstup).

19" držák pro produkty HW Group

Již při vývoji zařízení se musí myslet na to, kde všude se zařízení bude instalovat. Jednotky pro monitoring prostředí a spotřeby energií HW Group mají různé rozměry a často se v provozu uplatní jejich sestava. Proto byl vyvinut univerzální držák do 19" rack rozvaděče. Držák umožní uchycení celé řady produktů HW Group v různých kombinacích.
 

 

Monitoring energií všeho druhu

Co se Vám vybaví při vyslovení slova energie?  V prvé řadě každého asi napadne elektřina, plyn, teplo nebo voda a vzápětí si hned položí otázku: Jak snížit spotřebu těchto energií na minimum? Úspory lze dosáhnout mnoha způsoby, například využitím spotřebičů s nízkým příkonem nebo vyšší efektivitou. Málokdo si však uvědomí i druhou cestu.

Komunikace v KNX

Komunikace na sběrnici KNX je jednoduchá, ale přitom spolehlivá. Ukážeme si HW interpretaci jednotlivých bitů, podiváme se jak je řešena kolize na sběrnici a na závěr uvedeme strukturu telegramu, který putuje od jednoho zařízení ke druhému a nese důležitá data (např. vypni / rozsviť světlo, zapni / vypni topení, ...). 

Poseidon2 4002 - vydařená novinka

Monitoring prostředí v datovém centru není jednoduchá záležitost. Je třeba sledovat mnoho různých fyzikálních veličin s možností okamžitého vyvolání alarmu. Díky tomu lze prodloužit životnost přístrojů a tím zvýšit ochranu uložených dat a ušetřit nemalé finanční prostředky. Všechny tyto požadavky splní žhavá novinka Poseidon2 4002.

Stránky