Jste zde

Software

AR-BASE: rosteme s odkazy, již od roku 1952

Program AR-BASE obsahuje databázi odkazů na různé články z několika nejznámějších českých odborných časopisů, zabývajících se elektronikou, zejména Amatérské Radio, Praktická elektronika a jejich přílohy. Převážnou většinu odkazovaných článků tvoří konstrukční návody, ale nechybí ani teoretická pojednání.

Návrhová pravidla jako nástroj plánování projektů v Altium Designeru

Moderní návrhové systémy jako je Altium Designer jsou při kreslení plošného spoje řízeny návrhovými pravidly (DRC). To znamená, že při kreslení spojů, rozmísťování součástek nebo vytváření potisku návrhový systém průběžně kontroluje zda dodržujete stanovené parametry jako jsou šířky spojů, izolační mezery, vzájemné vzdálenosti součástek a třeba i kolize potisku od nemaskovaných částí desky. Pokud nejsou DRC pravidla dodržena, vyznačí chybový stav daného objektu.

Počítačové zpracování řeči rozpozná nadšení a ironii, přepíše i prvorepublikové záznamy

Čtyřletý projekt Ministerstva kultury, jehož cílem je zpřístupnit historický archiv Českého rozhlasu tak, aby se v něm daly hledat informace uložené v desetitisících audionahrávek, řeší tým profesora Jana Nouzy v Laboratoři počítačového zpracování řeči FM TUL.

CadSoft odkrývá šestou verzi populárního nástroje EAGLE pro návrh DPS

Nová verze programu s celým názvem Easily Applicable Graphical Layout Editor, datovaná k prosinci 2011, znamená zásadní krok kupředu v oblasti produktivity a efektivnosti vývoje desek plošných spojů – pojďte se podívat na některé z možností, které nyní nabízí.

Co umožňuje a programátorovi přináší RTOS MQX od Freescale ? – 2.díl

V prvním díle byly stručně uvedeny některé základní možnosti a funkce, které real-time operační systém MQX programátorovi nabízí. V tomto druhém díle najdete stručné nastínění použití MQX pro správu paměti a ovládání různých periferních zařízení, jako A/D převodník, univerzální vstupy/výstupy či ovládání slotu pro SD flash kartu.

Altium Designer vyhovuje požadavkům jednočlenných týmů i nadnárodním společnostem

Návrhový systém Altium Designer již dávno není pouze nástrojem na návrh plošných spojů. Od samotného vzniku se totiž jedná o kombinovaný nástroj pro kooperovaný návrh elektronických zařízení se speciální podporou pro obvody FPGA. Altium Designer 10 navíc překračuje dosavadní chápání CAD nástrojů pro návrh elektroniky. Dává si za cíl řešit palčivé problémy správy dat, které při vývoji elektroniky vznikají.

National Instruments představuje novou úroveň produktivity s LabVIEW 2011

Již více než 25 let vytváří grafický programovací jazyk LabVIEW společnosti National Instruments revoluci ve vývoji testovacích, měřicích a řídicích aplikací. I bez předchozích zkušeností mohou technici a vědci rychle a z hlediska nákladů efektivně používat měřicí a řídicí hardware, analyzovat data, sdílet výsledky a distribuovat systémy. Aktuální verze k 25. výročí softwaru pro návrh systémů nyní přináší bezkonkurenční možnosti integrace hardwaru.

Stránky