Jste zde

Software

LibreCAD – kvalitní freewarový výkresový program

Kvalitních freewarových CAD programů na internetu moc není. Zvláště těch, které se svými funkcemi vyrovnají programu AutoCAD a přitom jsou jednodušší na ovládání. Program načítá a ukládá do souborů formátu DXF, poskytuje práci s hladinami, s bloky, vkládání obrázků a fotek apod. Tento OpenSource program sice existuje ke stažení i pro OS Windows, ale primárně byl vytvořen pro Linux. Proto jsem jej hlavně vyzkoušel pod bezplatným OS Linux Ubuntu.

Seznamte se s typickým SW pirátem z EU: je to muž ve věku 25 – 34 let

Hodnota kradeného softwaru, instalovaného v tuzemských počítačích v roce 2011, je vyčíslena na 3,8 miliardy korun. Podle analýzy BSA 48 procent uživatelů v Evropské unii připouští, že užívají pirátský software, zatímco k němu nejvíce tíhnou muži ve věku 25–34 let. BSA proto letos v rámci preventivních protipirátských akcí prověří na dvacet tisíc firem.

Komunikační platforma pro zásahové jednotky a řízení mimořádných událostí

Společnost Siemens rozšiřuje produktovou skupinu Siveillance o jednotný komunikační systém pro krizová řídicí centra. Software Siveillance Command Connect pomůže zásahovým jednotkám a provozovatelům kritické infrastruktury účinněji využívat zdroje a zefektivnit řízení při řešení mimořádných událostí.

AR-BASE: rosteme s odkazy, již od roku 1952

Program AR-BASE obsahuje databázi odkazů na různé články z několika nejznámějších českých odborných časopisů, zabývajících se elektronikou, zejména Amatérské Radio, Praktická elektronika a jejich přílohy. Převážnou většinu odkazovaných článků tvoří konstrukční návody, ale nechybí ani teoretická pojednání.

Návrhová pravidla jako nástroj plánování projektů v Altium Designeru

Moderní návrhové systémy jako je Altium Designer jsou při kreslení plošného spoje řízeny návrhovými pravidly (DRC). To znamená, že při kreslení spojů, rozmísťování součástek nebo vytváření potisku návrhový systém průběžně kontroluje zda dodržujete stanovené parametry jako jsou šířky spojů, izolační mezery, vzájemné vzdálenosti součástek a třeba i kolize potisku od nemaskovaných částí desky. Pokud nejsou DRC pravidla dodržena, vyznačí chybový stav daného objektu.

Počítačové zpracování řeči rozpozná nadšení a ironii, přepíše i prvorepublikové záznamy

Čtyřletý projekt Ministerstva kultury, jehož cílem je zpřístupnit historický archiv Českého rozhlasu tak, aby se v něm daly hledat informace uložené v desetitisících audionahrávek, řeší tým profesora Jana Nouzy v Laboratoři počítačového zpracování řeči FM TUL.

Stránky