Jste zde

Software

Komunikační platforma pro zásahové jednotky a řízení mimořádných událostí

Společnost Siemens rozšiřuje produktovou skupinu Siveillance o jednotný komunikační systém pro krizová řídicí centra. Software Siveillance Command Connect pomůže zásahovým jednotkám a provozovatelům kritické infrastruktury účinněji využívat zdroje a zefektivnit řízení při řešení mimořádných událostí.

AR-BASE: rosteme s odkazy, již od roku 1952

Program AR-BASE obsahuje databázi odkazů na různé články z několika nejznámějších českých odborných časopisů, zabývajících se elektronikou, zejména Amatérské Radio, Praktická elektronika a jejich přílohy. Převážnou většinu odkazovaných článků tvoří konstrukční návody, ale nechybí ani teoretická pojednání.

Návrhová pravidla jako nástroj plánování projektů v Altium Designeru

Moderní návrhové systémy jako je Altium Designer jsou při kreslení plošného spoje řízeny návrhovými pravidly (DRC). To znamená, že při kreslení spojů, rozmísťování součástek nebo vytváření potisku návrhový systém průběžně kontroluje zda dodržujete stanovené parametry jako jsou šířky spojů, izolační mezery, vzájemné vzdálenosti součástek a třeba i kolize potisku od nemaskovaných částí desky. Pokud nejsou DRC pravidla dodržena, vyznačí chybový stav daného objektu.

Počítačové zpracování řeči rozpozná nadšení a ironii, přepíše i prvorepublikové záznamy

Čtyřletý projekt Ministerstva kultury, jehož cílem je zpřístupnit historický archiv Českého rozhlasu tak, aby se v něm daly hledat informace uložené v desetitisících audionahrávek, řeší tým profesora Jana Nouzy v Laboratoři počítačového zpracování řeči FM TUL.

CadSoft odkrývá šestou verzi populárního nástroje EAGLE pro návrh DPS

Nová verze programu s celým názvem Easily Applicable Graphical Layout Editor, datovaná k prosinci 2011, znamená zásadní krok kupředu v oblasti produktivity a efektivnosti vývoje desek plošných spojů – pojďte se podívat na některé z možností, které nyní nabízí.

Co umožňuje a programátorovi přináší RTOS MQX od Freescale ? – 2.díl

V prvním díle byly stručně uvedeny některé základní možnosti a funkce, které real-time operační systém MQX programátorovi nabízí. V tomto druhém díle najdete stručné nastínění použití MQX pro správu paměti a ovládání různých periferních zařízení, jako A/D převodník, univerzální vstupy/výstupy či ovládání slotu pro SD flash kartu.

Stránky