Jste zde

Návrh obvodů

Provozování aplikací na operačních systémech Windows NT/2000/XP

Z pohledu programátora mají operační systémy založené na jádře NT svá specifika neslučitelná s

předchozími verzemi Windows. Při pokusu o spuštění aplikace napsané právě pro Windows95/98/ME může docházet k

nepříjemným překvapením nejen při jejich spouštění, ale i při běhu.

Stránky