Jste zde

Návrh obvodů

x51 - RAM Edit

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s vývojovým zařízením, které umožňuje v PC editovat paměť

procesoru x51 na desce zapojené podle doporučeného zapojení. Program pro PC pod Windows umožňuje disassemblovat

obsah paměti, takže lze hledat konkrétní instrukci atd, což je užitečná funkce.

Ovládání programů pod WINDOWS pomocí jiného programu

Operační systém Windows 95/98 a vyšší již splňuje definici operačního systému, který se snaží

oddělovat spouštěné programy od hardwaru. Existuje tedy definované rozhraní, pomocí kterého komunikuje každý program

se svým okolím. Přes toto rozhraní je možné programy ovládat pomocí jiných programů a simulovat tak například stisk

klávesy, operace s myší, ale i jiné systémové informace.
Použití tohoto systému není však nic příliš jednoduchého. Pro usnadnění následujících popisů jednotlivých programů,

které umožňují ovládání je vhodné definovat si několik výrazů.

Stránky