Jste zde

Návrh obvodů

Textový editor PSPad

Mnozí programátoři s oblibou tvrdí, že nejlepším editorem pro psaní programů je Notepad (Poznámkový

blok) ve Windows. Tento přístup vychází ze zkušenosti, že mnohé "programátorské" editory mění vzhled zdrojových

kódů, čímž zhoršují přehlednost. Najdou se však i výjimky. Potřebujete-li nástroj s jednoduchostí Notepadu a

vymoženostmi programátorských editorů, zkuste třeba právě PSPad.

Překladače jazyka C pro mikroprocesory řady x51

K vývoji aplikací pro jednočipové mikropočítače lze použít celou řadu programovacích jazyků (jazyk

symbolických instrukcí, C, Pascal, java, Basic, atd.). Dominantní postavení si stále udržuje jazyk symbolických

instrukcí s více než 50 %. Současný trend však stále více směřuje, k použití vyšších programovacích jazyků,

jmenovitě jazyka C.

Jak by měl vypadat nástroj pro vývoj aplikací v C

Pokud hodláme investovat nemalé peníze do nákupu vývojového prostředí měli-by jsem si uvědomit co

od daného produktu chceme a k čemu ho budeme používat.. Článek porovnává jednotlivé existující C kompilátory na x51

a upozorňuje na přehlížené ale důležité vlastnosti jednotlivých kompilátorů..

Nestandardní, rychlé rutiny 16bitové aritmetiky pro procesory rodiny 8051

Rutiny pro násobení, dělení, převod bin->BCD a BCD->bin bezesporu patří k běžné výbavě knihoven matematických programů, které používají všichni programátoři. Nabízená řešení vycházejí z analýzy požadovaného matematického úkonu s přihlédnutím na plné využití instrukční sady procesoru. Myslím si že jsou docela nestandardní a navíc velmi rychlá.

Generátor zvukové signalizace pro mikropočítačové systémy

V jednodušších mikropočítačových aplikacích se jen zřídka setkáváme s využitím zvukového doprovodu

či jen akustické signalizace, a to i přesto, že by v řadě případů jejím využitím došlo ke zlepšení obsluhy takového

zařízení. Tento článek nabízí jednoduché řešení s využitím mikrořadiče PIC, které své uplatnění může nalézt i v

průmyslu.

Stránky