Jste zde

Návrh obvodů

Simulace elektronických obvodů - 4. část

Po dlouhé době jsem .zkontroloval adresu tina.com a zjistil jsem ke svému potěšení, že nová verze TINA5.50.008DT je konečně použitelná i pro simulaci složitějších obvodů. V readme.txt je psáno: "New circuits containing more than 10 external nodes cannot be analyzed", což znamená, že do simulovaného obvodu je nově možné zapojit i integrované obvody, protože jejich vnitřní uzly se nepočítají. Výjimku tvoří nové makrosoučástky Spice Macro Models popsané klasickým SPICE netlistem. Při použití těchto prvků lze simulovat pouze připravené obvody s možností jejich modifikace. Ostatní omezení zůstávají (the Save, Save As, Print, Export, Import, and Netlist Editor commands are disabled). Výjimku tvoří Alt PrintScrn (bitmapa do programu Malování) a Ctrl C (vektorový soubor typu wmf). Nově se nepodařilo programátorům úplně zablokovat export v demoverzi.

HW Virtual Serial Port

Virtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, například COM 5 a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní. Dále popsaný virtuální driver je určen pro Windows 2000, NT a XP. Driver je k dispozici i jako demoverze pro obecná TCP/IP zařízení.

Virtuální sériový port zdarma

Virtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního

systému zdánlivý sériový port, například COM 5 a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní. V

dnešní době se virtuální port využívá hlavně pro připojení sériového rozhraní RS-232 přes USB, nebo po síti

Ethernet.

Stránky