Jste zde

Piezoelektrické motory jako náhrada malých stejnosměrných motorů

Patentované piezoelektrické motory od PIEZO MOTION nahrazují tradiční přesné rotační a lineární motory malých rozměrů. Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují vysoký výkon a energetickou účinnost.

Slovo piezo pochází z řeckého slova piezein - mačkat nebo lisovat. Piezoelektrický jev je schopnost některých materiálů generovat elektrický náboj v reakci na mechanickou (tlakovou) sílu. Piezoelektrický jev je oboustranný. To znamená, že materiály mění tvar nebo velikost v momentě, kdy jsou vybuzeny elektrickým nábojem. Přestože se nejedná o žádný nový objev, praktické aplikace piezoelektrické technologie v zařízeních se objevily relativně nedávno.

S rostoucí poptávkou po lepší energetické účinnosti, vyšším výkonu, větší miniaturizaci a ekologičtější technologii se výrobci zařízení zaměřili na technologii piezoelektrických motorů jako alternativu ke standardním elektromagnetickým motorům. Tato účinná a úsporná technologie nabízí odpovědi na mnoho moderních problémů.

Na trhu existuje několik typů piezoelektrických motorů, avšak díky konstrukci a technologii PIEZO MOTION vznikají unikátní piezoelektrické motory s technologií stojatých vln, které poskytují klíčové výhody při používání, tak i ve výrobě. Piezoelektrické motory PIEZO MOTION se dodávají v různých velikostech a konfiguracích a celá řada rotačních a lineárních piezoelektrických motorů řeší mnoho současných požadavků na systémy řízení pohybu.

Rotační nebo lineární motor pracuje na principu ultrazvukových stojatých vln. Tyto vlny způsobují elektricky indukované buzení v piezoelektrickém rezonátoru (keramice). Motory řady Blue jsou přesné, lehké, kompaktní, spolehlivé a jsou určeny pro sériovou výrobu, takže jsou ideální pro aplikace OEM.

Motory PIEZO MOTION pracují na patentovaném principu buzení, který využívá dva pravoúhlé vibrační režimy (s relativním fázovým rozdílem). Tyto dva režimy vibrací způsobují kmitání piezokeramiky způsobem, který umožňuje vytvářet spojitý rotační nebo lineární pohyb. Tato technika navíc výrazně zjednodušuje řídící elektroniku, jelikož vyžaduje velmi nízké napětí.

Inovativní technologie v kombinaci s přesnou konstrukcí a použitím moderních materiálů umožňuje PIEZO MOTION vyrábět přesné motory za konkurenceschopné náklady. V porovnání se standardními stejnosměrnými motory nabízí piezoelektrická technologie vysoký výkon, s vice než tisíc krát lepším rozlišením, sto krát rychlejší reakční dobou a desetkrát vyšším krouticím momentem.

Výhody piezoelektrických motorů:

  • Úspora energie a nákladů - Nízké napětí ( 5 VDC až 12VDC) a vyšší energetická účinnost, díky tomu není nutné použít převodovku
  • Škálovatelná konstrukce - Rotační i lineární motor je tichý a v poloze „držení“ je spotřeba energie nulová
  • Nemagnetická konstrukce - Ideální pro aplikace, kde nelze použít běžné stejnosměrné motory (např. ve zdravotnictví u vyšetřen pomocí magnetická rezonance)
  • Nízké provozní náklady - Konkurenceschopná cena, jednoduchá elektronika řízení
  • Ochrana životního prostředí Motory jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení (EMI/ RFI) a neobsahují žádné "prvky vzácných zemin" (REE - rare earth elements).

Stránky výrobce:  https://piezomotion.com/products/motors/

Pro více informací kontaktujte distributora Codico (www.codico.com): Jakub.Novak@codico.com, mobil: +420 727 985 514. Zde také můžete směřovat veškeré své dotazy. 

Hodnocení článku: