Jste zde

Konstrukce

Sběrač dat

Sběrač dat je dvojitý voltmetr a čítač s pamětí a sériovým portem, pro komunikaci s počítačem

určený pro zachycení vzájemně závislého vývoje hodnot jednotlivých měřených veličin, sledovaných na jednotlivých

kanálech, nebo jejich vývoje v určitém časovém úseku.

Zesilovač 2x 32W s 3D zvukem a fyziologickou regulací řízený procesorem PIC16F84

Zesilovač poskytuje až 2x32W sinusového výkonu (2x50W hudebního) do zátěže s impedancí 4W. Navíc poskytuje fyziologickou regulaci hlasitosti s možností rozšíření stereofonní báze,

zpožděné připojování a odpojování reproduktorů.

Stránky