Jste zde

Konstrukce

Referenční návrh zkoumá plyny a výsledky posílá vzduchem dál

TI představuje certifikované řešení bezdrátových detektorů plynů s minimálním proudovým odběrem a podporou celé řady elektrochemických senzorů. Díky konfigurovatelnému rozhraní pro Bluetooth Low Energy, Zigbee RF4CE, 6LoWPAN nebo ANT můžeme pružně reagovat na bezpečnostní požadavky těžebních společností, ve stavebnictví, potřeby průmyslového řízení procesů nebo aplikací, pečujících o zdraví.

Konstrukce: EthernetCommandBox s osmi relé

EthernetCommandBox (EthCoBox) je zařízení, umožňující vzdáleně (po Ethernetu nebo sériové lince) ovládat 8 reléových výstupů a číst stav čtyř vstupů 0-10 V. Zařízení se ovládá pomocí www prohlížeče nebo pomocí telnet příkazů. Ze svého PC, tabletu či mobilního telefonu tak můžete ovládat jakákoliv el. zařízení.

Stránky