Jste zde

Výstupy z Amperu: automatizace s elektromobilitou v jasnějších obrysech

V rámci 21. ročníku veletrhu Amper proběhly bezplatné semináře nakladatelství FCC Public s názvem Perspektivy elektromobility II a Perspektivy automatizace III. To nejdůležitější z nich si nyní můžete prohlédnout i vy.
Již tradiční seminář Perspektivy elektromobility (II) se konal 19. 3. 2013 jako doprovodná odborná akce brněnského Amperu 2013 (http://www.amper.cz/), poskytující informace o vývoji elektromobility v ČR a ve světě za uplynulý rok. Její záběr se přitom neomezil jen na automobily na čistě elektrický pohon, ale věnovala se také vozidlům s různými druhy hybridních pohonů nebo otázkám infrastruktury pro elektromobily. HW server na událost pozýval článkem Na Amper 2013 za poznáním. Naznačí další směřování automatizace i elektromobility.
 
Jaromír Marušinec, předseda Asociace elektromobilového průmyslu, seznámil posluchače se současným stavem elektromobility a elektromobilní infrastruktury v ČR, s plány pro její další rozvoj, a také předpisy, které rozvoj oblasti ovlivní. Tomáš Knespl, zástupce ČEZ, naznačil představy a plány skupiny co se elektromobility a jejího rozvoje v ČR týká (na HW.cz viz také článek Elektřina, dobíjecí stanice a elektromobil v jednom balíčku?). Miroslav Kuželka ze společnosti ABB se pak zaměřil na využití elektrobusů v městské dopravě, zvláště pak na různé koncepce jejich dobíjení, kde porovnal současná řešení s těmi historickými.
 
Martin Hausenbals ve vizionářské přednášce o Autonomní mobilitě předestřel spektrum možných směrů vývoje automobilismu a jejich vlivu na budoucí způsoby zejména osobní přepravy. Michal Morte z ÚJV Řež ve svém příspěvku zase představil možnosti optimalizace pohonu elektromobilů na základě uložených informací o vlastnostech trati a s využitím určování aktuální polohy vozidla pomocí GPS.
 
Roman Smékal ze společnosti GHV Trading zdůraznil důležitost elektrické bezpečnosti v elektromobilitě, zejména při dobíjení. Ukázal, že základem preventivních opatření pro bezpečnost obsluhy je kvalitní monitoring všech elektrických částí vozu a dobíjecího systému, zejména jejich izolačního stavu. Libor Kozubík, zástupce IBM Global Business Services, zhodnotil a okomentoval pokrok v oblasti akumulátorů pro elektromobily a ukázal perspektivnost elektrochemické soustavy lithium-kyslík.
 
Martin Hejral, zástupce automobilky Opel, na příkladu vozu Ampera představil strategii značky pro elektromobilní a hybridní segment (rovněž odkazujeme na fotoreportáž HW serveru Proudy silné i slabé, místy sněhuláci. Takový byl Amper 2013 ). Petr Koláček ze společnosti E.ON pak ve svém příspěvku zrekapituloval dosavadní čtyři roky projektu E.ON Smart Mobility a Jakub Špaček, z portálu ekoauta.cz, na závěr ještě svou přednáškou „Elektromobilita v ČR a v zahraničí“ zasadil celé téma do nadregionálního kontextu.
 
Účastníci po skončení ještě dlouho diskutovali o otázkách, které seminář naznačil. Většinu přednášek a také fotografie z akce naleznete zde. Také si můžete prolistovat speciál Perspektivy elektromobility II, kde jsou kromě jiných zajímavostí rozvedena i některá zmiňovaná témata.
 


Na slovíčko s automatizací

 
O den později se pak uskutečnil seminář Perspektivy automatizace III, zaměřený tentokrát na přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Po úvodu šéfredaktora časopisu Automa Petra Bartošíka se ujal slova doc. dr. Ing. Vladimír Kebo z VŠB-TU Ostrava, který představil činnost Technologické agentury ČR a obsah, podmínky a výsledky jednotlivých programů podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do průmyslové praxe. O možnostech uplatnění RFID a konceptu rozšířené reality promluvil a s aktuálními projekty RFID Lab účastníky seznámil Filip Beneš z VŠB TU. Následovala přednáška Vladislava Zvelebila ze společnosti Codeware, s. r. o, v níž byl popsán projekt využití RFID ve skladovém hospodářství na klinice estetické chirurgie.

Po přestávce zazněla přednáška představující systém Zenon 7, který efektivně integruje a ergonomicky vizualizuje firemní procesy v jednotném prostředí. Přednášeli David Prokop ze společnosti KCT Data, s.r.o. a David Víšek z Prozesstechnik Kropf, s. r. o. Petr Palatka ze společnosti Neovision, s. r. o., představil vývoj, vlastnosti a použití inspekčního robotu Jetty pro čištění vzduchotechnických potrubí, který společnost vyvinula ve spolupráci s výzkumnými pracovišti. Projekt vývoje robotického systému pro měření způsobilosti výrobního procesu, jeho současný stav a další plány pro jeho pokračování představil Otto Havle ze společnosti FCC Průmyslové systémy, s. r. o. Na závěr semináře pak Leoš Hons představil cíle a aktivity občanského sdružení MES centrum. 
 
Stránku semináře s většinou prezentací ke stažení naleznete tady.

 

Hodnocení článku: