Jste zde

Elektrotermické modely umožňují zkoumat EMC ještě před vytvořením prototypu

Výrobci polovodičů běžně poskytují simulační modely, ale ty obvykle zahrnují pouze omezený počet parametrů, které navíc byly modelovány při typických provozních teplotách. Modely Nexperia jsou výjimkou a obsahují kompletní sadu parametrů v celém rozsahu provozní teploty, a to od -55 °C do 175 °C. 

Celková přesnost modelu je vylepšena zahrnutím doby obnovy reverzní diody a také vlastnostmi elektromagnetické kompatibility EMC. Díky tomu lze vytvářet přesné simulace na úrovni reálného obvodu a hodnotit elektrické, tepelné a dokonce i EMC vlastnosti ještě před tím, než se začne stavět prototyp. Při návrhu zařízení se musí zajistit jeho spolehlivá funkce za málo pravděpodobných (nejhorších) podmínek. To šlo dříve ověřit až na reálném prototypu. To je nyní již minulostí, jelikož lze obvod simulovat se všemi parametry v plném rozsahu teplot.

Tyto nové elektrotermické modely poskytují konstruktérům maximální míru důvěry ve výsledky jejich simulací. Jejich bezprecedentní úroveň přesnosti je doložena tím, jak modely odpovídají skutečnému chování zařízení během dvojitého pulzního testování. Úplný seznam dostupných modelů je uveden na následujícím odkazu: https://www.nexperia.com/electrothermal-mosfet-models.html

Příručka pro aplikace s MOSFET a GaN FET

Jedná se o druhé vydání velmi oblíbené příručky k aplikacím s MOSFET technologií. Aktualizovaná verze je jedinečnou sbírkou technických materiálů a poznámek k aplikacím, které poskytují zásadní a aktuální informace pro každého, kdo má za úkol integrovat MOSFET a GaN FET technologii do systému. Tuto příručku napsali inženýři pro inženýry, kteří sdílí své odborné znalosti a poznatky získané za mnoho let praxe. Příručku si můžete bezplatně vyžádat na následujícím odkazu: https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/mosfet-and-gan-fet-application-handbook.html

Hodnocení článku: