Jste zde

Magnetická smyčková anténa pokaždé trochu jinak. Nyní i jako kniha

Kniha Magnetická smyčková anténa pokaždé trochu jinak je příkladem účelného propojení teorie a praxe. Dvojice autorů, z níž každý na popisovanou problematiku pohlíží trochu jiným úhlem pohledu, vytvořila ideální tvůrčí podmínky pro vznik monografie, která na více než stovce stran propojuje teoretické i praktické pohledy na tyto nejstarší, byť zdánlivě moderní antény.
Ing. Marek Dvorský, Ph.D. se jako vysokoškolský pedagog (působící na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, Fakultě elektrotechniky a informatiky, Katedře telekomunikační techniky) této úzké anténní problematice věnoval v posledních několika letech již několikrát a osobně i prostřednictvím prací svých studentů rozšířil teoretické představy o magnetických smyčkových anténách. Oldřich Burger, někdejší armádní spojovací specialista, později elektronik-specialista a vývojář na pracovišti ČSAV, je vedoucím mikrotýmu ve firmě B PLUS TV a.s. (BTV), který se vývojem MLA pro komerční účely zabývá již několik let.
 
Ze křtu knihy konaného dne 9. 2. 2015 na akademické půdě VŠB-TU Ostrava | fotografie: OK2VLT
 

Jedna kniha, více jazyků

 
Pokud Vás nové dílo zaujalo, měli byste si určitě pospíšit! Ze čtyř set v tiráži uvedených kusů už totiž zbývá na prodej asi jen 50 knížek. S dotiskem v češtině se sice nepočítá, ale uvažuje se alespoň o elektronické verzi této monografie. V tuto chvíli se překládá německá doplněná mutace knihy s mediální podporou časopisu Funkamateur a firmy WiMo. Připravuje se též verze anglická a v plánu je i překlad do japonštiny.
 
  • Autoři: Oldřich Burger & Marek Dvorský
  • Vydavatel: EDUCA TV o.p.s., Ostrava, 2015
  • Počet stran: 187
  • Náklad: 400 ks
  • Kategorie publikace: odborná
Autoři knihu rozdělili do několika samostatných kapitol. První je exkurzí do teoretické podstaty magnetických antén a má spíše učebnicovou podobu. Na několika desítkách stran shrnuje vše, co by hloubavý čtenář musel dohledávat jinde. Na konkrétním příkladu, krok po kroku, provádí teoretický návrh a výpočet magnetické smyčkové antény.
 
Druhá kapitola jsou praktické pohledy a zkušenosti technika, který MLA vyvíjí a „dotáhl“ je až do komerční podoby. Text je doložen řadou barevných fotografií. Tato část velmi účelně navazuje na první kapitolu a teoretickou část knihy. Autor zde upozorňuje na vlastní chyby a omyly, kterým by se měli konstruktéři „home made“ MLA raději vyhnout.
 
Kapitola třetí shrnuje praktické zkušenosti a nezávislé hodnocení dvou desítek českých, slovenských a německých radioamatérů, kteří měli příležitost se s výrobky BTV osobně seznámit. Čtvrtou kapitolu pak tvoří obrazová část soustřeďující fotografie, které z této knihy činí zajímavý titul, který tak nemá žádný přímý ekvivalent, nejen v ČR.
 
Pátou část knihy tvoří firemní katalogové listy a texty návodů komerčně vyráběných MLA. Tyto stránky obsahují řadu detailních informací, které byly opomenuty v kapitole 1 a 2. Šestá kapitola jsou konečně setříděné literární odkazy a seznam aplikovaných průmyslových vzorů a užitných vzorů.
 
Okamžitě po otevření knihy je zřejmé, že zpracované téma může oslovit radioamatéry nebo i profesionály, kteří na svém stanovišti nemají možnost realizovat plnorozměrné antény a nechtějí se přitom spokojit s kompromisním řešením. Publikace bude jistě zajímavá pro každého, kdo se zabývá mobilním rádiovým provozem nebo provozem z přechodných stanovišť.
 
Nová kniha Magnetická smyčková anténa pokaždé trochu jinak, to je příklad účelného propojení teorie a praxe
 
MLA zkonstruovaná podle zásad v této publikaci uvedených bude při vysílání jen o několik dB slabší proti plnorozměrné anténě. Při příjmu nebude handicap žádný, spíš naopak, vysoká selektivita MLA pomůže horším přijímačům. Jediná nevýhoda proti klasické anténě je nutnost častého přelaďování, způsobená vysokým činitelem jakosti Q. To je daň, kterou si za zmenšení rozměrů antény vybrala fyzika.
 
Publikace by neměla chybět v žádné knihovně radioamatéra. Rozhodně je lepší mít všechny informace o MLA na jednom místě v jedné knize a od autorů o kterých víme, že problematice věnovali část svého života, než shánět nějaké „zaručené plánky“ na Internetu.
 
Novou knihu si koncem března prohlédnete i na brněnském Výstavišti. Německá verze by zase mohla být k vidění na HAM setkání ve Friedrichshafenu 2015
 
Zájemci se mohou s knihou seznámit na blížícím se veletrhu AMPER ve dnech 24 – 27. března 2015 v Brně, konkrétně na stánku V 8.12. Zakoupit si ji samozřejmě můžete již nyní na stránkách nakladatelství odborné literatury BEN – technická literatura.

 
Hodnocení článku: