Jste zde

Napájecí zdroj nejen pro LED osvětlení od ST

STEVAL-LLL009V1 je digitální napájecí zdroj, který je schopen pracovat v režimu konstantního napětí nebo konstantního proudu. Má integrovanou ochranu proti přepětí, podpětí, zkratu nebo přetížení. Je schopen dodat výkon o hodnotě 300W s účinností až 93,5 %.

Digitálně řízený 300 W napájecí zdroj STEVAL-LLL009V1 je založen na mikrokontroleru STM32F334R8, který se stará o digitální stejnosměrného řízení, zatímco PFC (Power Factor Corection) je v přechodovém režimu řízen řadičem L6562AT.

Systém podporuje režim s konstantním napětím (CV) a konstantním proudem (CC). MDmesh K5 a MDmesh DK5 jsou výkonové MOSFET tranzistory a používají se v PFC a LCC polovičním můstku pro dosažení maximální účinnosti. Výkonový tranzistor MOSFET STripFET F7 se používá ke snížení ztrát vodivosti na sekundární straně. Primární i sekundární sekce jsou napájeny off-line flyback obvodem založeným na vysokonapěťovém převodníku VIPER267KDTR se širokým rozsahem vstupního napětí. Tento převodník poskytuje regulované napětí pro řídicí desku, integrované obvody pro drivery tranzistorů a obvody pro úpravu signálu.

Napájecí zdroj se vyznačuje komplexním digitálním řízením, které nabízí vysokou účinnost, účiník (power factor ) blížící se jedničce a nízké harmonické zkreslení THD v širokém rozsahu vstupního napětí i zátěže. THD (Total Harmonic Distortion) je veličina, která definuje zkreslení sinusového signálu. Někdy se překládá také jako celkové harmonické zkreslení.

STEVAL-LLL009V1 je digitální napájecí zdroj, který převádí vstupní napětí ze sítě 270 V na 480 V AC a následně na 48 V DC. Maximální proud dosahuje hodnoty 6,25 A v režimu konstantního napětí (CV) a v režimu konstantního proudu (CC) může dodávat až 6,25 A proudu s výstupním napětím v rozmezí 36 - 48V. Režim konstantního napětí nebo proudu lze zvolit pomocí přepínače SW1 na napájecí desce.

Výkonový stupeň DC-DC je přiveden na primární zem, zatímco mikrokontroler je přiveden na sekundární zem. Galvanicky izolovaný ovladač STGAP2DM pro poloviční můstek pohání výkonové stupně řídicím signálem z mikrokontroleru.

Pokud se vstupní napětí sníží na hodnotu 100 až 200 VAC, systém se dostane do speciálního režimu, kdy mikrokontroler lze bezpečně přeprogramovat pomocí IAR Embedded Workbench pro ARM ver. 8.42 nebo vyšší či jiného programovacího nástroje. Když se vstupní napětí zvýší na hodnotu 270 až 480 VAC, měnič se uvede zpět do provozu za 1250 ms.

STEVAL-LLL009V1 se skládá z:

1. Hlavní napájecí desky
2. Daughter desky pro snímání výstupního napětí PFC
3. Řídicí desky mikrokontroleru
4. Programovacího rozhraní s deskou ST-LINK
 

Vlastnosti STEVAL-LLL009V1:

 • Rozsah vstupního napětí 270-480 VAC
 • Výstup lze konfigurovat v režimu konstantního proudu (CC) nebo konstantního napětí (CV)
 • Maximální výkon O / P 300 W
 • Režim CV: 48,5 V ± 1%
 • Režim CC: 6,25 A ± 2,5% s napětím od 36 do 48 V
 • Účinnost > 93,5%
 • Power factor > 0,9 pro zátěž
 • THD < 20%
 • Řízení stmívání v režimu CC: Ovládání 0-10 V, 1% rozlišení, analogové stmívání, Jemný začátek
 • Podpěťová i přepěťová ochrana, ochrana obvodu bez zátěže, ochrana proti zkratu či přetížení
 • Digitálně řízeno pomocí mikrokontroleru STM32F334R8
 • Vyhovuje směrnici RoHS
 • Vyhovuje WEEE (2012/19 / UE RAEE II)

Hlavní napájecí deska obsahuje

1. Vstupní konektor
2. PFC MDmesh K5 Power MOSFET
3. Half-bridge LLC MDmesh DK5 Power MOSFET
4. Konektor daughter desky snímající výstupní napětí PFC
5. Konektor ovládací desky
6. Vstup 0-10V
7. Výstupní konektor
8. Full-bridge SR STripFET F7 Power MOSFET
9. Přepínač pro volbu mezi režimy konstantního napětí nebo konstantního proudu

Více informací na https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-lll009v1.html

Firmware pro STEVAL-LLL009: https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-lll009fw.html

Hodnocení článku: