Jste zde

Návrh obvodů

Simulace elektronických obvodů - 2. část

Program Electronics Workbench je nejvhodnější pro rychlé ověření vlastností obvodu. To znamená, že bezhlavé cvakání myší s náhodnou obměnou zapojení a hodnot součástek pravděpodobně nepovede ke kýženému výsledku. Naopak orientační návrh provedený na základě teoretických znalostí lze mírnou obměnou součástek doladit a ušetřit tak čas při vlastní realizaci obvodu. Jako příklad uvedu návrh jednoduchého obvodu zesilovače s tranzistorem. 

Simulace elektronických obvodů - 4. část

Po dlouhé době jsem .zkontroloval adresu tina.com a zjistil jsem ke svému potěšení, že nová verze TINA5.50.008DT je konečně použitelná i pro simulaci složitějších obvodů. V readme.txt je psáno: "New circuits containing more than 10 external nodes cannot be analyzed", což znamená, že do simulovaného obvodu je nově možné zapojit i integrované obvody, protože jejich vnitřní uzly se nepočítají. Výjimku tvoří nové makrosoučástky Spice Macro Models popsané klasickým SPICE netlistem. Při použití těchto prvků lze simulovat pouze připravené obvody s možností jejich modifikace. Ostatní omezení zůstávají (the Save, Save As, Print, Export, Import, and Netlist Editor commands are disabled). Výjimku tvoří Alt PrintScrn (bitmapa do programu Malování) a Ctrl C (vektorový soubor typu wmf). Nově se nepodařilo programátorům úplně zablokovat export v demoverzi.

Simulace elektronických obvodů - 3. část

Minule jsme odvodili jednoduché vzorce pro návrh zesilovače Rb = 2 * h21 * Rc a Au = 18 * Un. V následující simulaci se mění postupně napětí, zatěžovací odpor a zesílení tranzistoru a kontroluje se platnost těchto vztahů. Horní voltmetr a ampérmetr jsou stejnosměrné a kontrolují nastavení pracovního bodu (zesilovač třídy A). Pravý voltmetr je střídavý a ukazuje přímo zesílení, protože vstupní střídavé napětí je rovno 1 mV. Osciloskop zobrazuje napětí na spotřebiči a to jak ve střídavém režimu (červeně), tak i výstup se stejnosměrnou složkou. Tím je dána i odpověď na otázku v závěru minulého dílu. Nevýhodou tohoto řešení zesilovače je nežádoucí stejnosměrný proud protékající sluchátkem.

Simulace elektronických obvodů - 8. část doplnění HELPů a nápověd

Demoverze programu TINA, kterou můžete stáhnout z internetu (tina.com) neobsahuje narozdíl od demoverze, kterou výrobce distribuuje na cédéčku z důvodu úspory místa při stahování určitá omezení. Nejsou zde integrováni například "průvodci" - Tutorials. Tyto průvodce programem spolu s prohlížečem Lotus Screencam lze ale stáhnout samostatně. na stránkách distributora. Dále chybí kontextová část nápovědy k jednotlivým součástkám. Tato nápověda je řešena zajímavě  jako soubor tch.chm
(1 MB), který vyžaduje ke svému spuštění Internet Explorer verze 4 a vyšší. 

Simulace elektronických obvodů - 9. část Simulace VF a multimediální režim simulace

Demoverze programu TINA (tina.com) umožňuje simulovat i vysokofrekvenční RF obvody, digitální obvody a disponuje i multimediálním a smíšeným analogově digitálním režimem simulace. Ukázkou některých možností bych se s tímto dle mého názoru pěkným programem rozloučil

Stránky