Jste zde

Návrh obvodů

Update BUMERANG - Soubor SW knihoven GSM komunikace

Komponenta BUMERANG vznikla jako knihovna k usnadnění vývoje software pro komunikaci s GSM modemy, zejména k posílání a příjmu textových zpráv. Jelikož modemy se vesměs připojují k sériovému portu, bylo nutno také vyřešit komunikaci po sériovém portu. Kromě toho knihovna umožňuje datovou komunikaci pomocí BMG (Business Messaging Gateway) firmy Eurotel. BUMERANG je napsán jako soubor komponent pro Delphi 5 a je distribuován v několika verzích, které se liší podle obsažených komponent a podle toho, v jaké míře obsahují zdrojové kódy.

Stránky