Jste zde

Návrh obvodů

Provozování aplikací na operačních systémech Windows NT/2000/XP

Z pohledu programátora mají operační systémy založené na jádře NT svá specifika neslučitelná s

předchozími verzemi Windows. Při pokusu o spuštění aplikace napsané právě pro Windows95/98/ME může docházet k

nepříjemným překvapením nejen při jejich spouštění, ale i při běhu.

Simulace elektronických obvodů - 2. část

Program Electronics Workbench je nejvhodnější pro rychlé ověření vlastností obvodu. To znamená, že bezhlavé cvakání myší s náhodnou obměnou zapojení a hodnot součástek pravděpodobně nepovede ke kýženému výsledku. Naopak orientační návrh provedený na základě teoretických znalostí lze mírnou obměnou součástek doladit a ušetřit tak čas při vlastní realizaci obvodu. Jako příklad uvedu návrh jednoduchého obvodu zesilovače s tranzistorem. 

Stránky