Jste zde

Zpracování signálů

KSC4D: detekce neoprávněného narušení, doporučené úspěšné řešení

Dodavatel komerčních detektorů kouře hledal spínač pro ochranu proti neoprávněnému vniknutí. Ideální spínač by měl pracovat v „on/actuated“ pozici v prodloužené životnosti, být bezpečně utěsněn a schopný fungovat v různých prostředích, a to i po době delší nečinnosti.

Stránky