Jste zde

Teorie a praxe

EasyEda online SPICE simulator

Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis algoritmy byly vyvinuty koncem šedesátých let na univerzitě v Berkley (L. Nagel) a jsou základem prakticky všech simulačních programů pro elektroniku. Důležité je, že tento základ je otevřený a zdarma. Takže i free program by měl dávat stejně správné výsledky jako placené programy. Ovšem důležité je i to okolo. Dnes už asi nikdo nebude tvořit složitější zapojení textovým zápisem netlistu. Použitelnost programu je kromě snadnosti ovládání dále dána zpracováním výsledků a dostupnými knihovnami součástek, příklady zapojení, rozšířením a podporou. To beze zbytku splňuje verze programu Tina-Ti a demoverze MicroCapu. Zajímavý ale bude i nový online projekt EasyEda. Není samozřejmě jediný (PartSim, CircuitLab, Ngspice), ale podle mě je z nich nejpovedenější. A díky tomu, že se nikam nic neinstaluje, je dostupný všude, kde je internet, nemusíme se nikde registrovat a také jeho podpora vypadá slušně, mohl by se docela rozšířit.
 
 

Total harmonic distortion sítě na Tina cloudu

V zásuvce by měl být harmonický sinusový průběh 230 V / 50 Hz. Skutečnost je už mnoho let jiná. Tvar vlnovky zobrazené osciloskopem vykazuje okem viditelné zkreslení. A nejen že to není pěkné na pohled, ale způsobuje to řadu problému při distribuci elektrické energie. Vyšší harmonické složky se neruší ve středním vodiči, výrazně zvyšují ztráty vířivými proudy v transformátorech, přetěžují kompenzační kondenzátory, ovlivňují funkci proudových chráničů atd. Hlavní příčinou tohoto nežádoucího jevu jsou spotřebiče s neharmonickým odběrem proudu, což jsou řízené usměrňovače, měniče, spínané zdroje ve spotřební elektronice a třeba i elektronika úsporných světelných zdrojů. Proudy protékají impedancemi vedení a v konečném důsledku ovlivní i tvar napětí. Srozumitelně je problematika rozebrána např. na stránkách producentů mědi.
 
 

Fourierova analýza na internetovém cloudu Tina

J. B. J. Fourier (1760-1830) byl francouzský matematik, který se proslavil analýzou periodických dějů. Mimo jiné také doprovázel Napoleona jako vědecký poradce při neslavné výpravě do Egypta. Zjednodušeně řečeno: Libovolný periodický signál lze rozložit na součet harmonických složek – sinusovek. Tyto harmonické kmity se liší amplitudami, fázovými posuvy a kmitočty. Kmitočty vyšších harmonických jsou celistvým násobkem kmitočtu první základní harmonické. Základní harmonická má kmitočet shodný s analyzovaným průběhem. Postup lze otočit a naopak z jednotlivých harmonických složek poskládat složitější průběh – syntéza. Analýzu lze provést měřicím přístrojem (i lepším osciloskopem), spočítat analyticky, anebo využít k numerickému výpočtu nějaký simulační program.
 

Filament LED a spherical integrator

Tento rok se začala prodávat LED žárovka, která konečně žárovku opravdu připomíná. Má skleněnou baňku stejné velikosti jako klasická žárovka a uvnitř jsou „vlákna“ či spíše tyčinky sériově spojených ledek, takže to vypadá jako wolframová žárovka před zavedením dvojité spirály vlákna. Pravděpodobně se jedná o variantu UV ledek s luminoforem a světlo má teplou barevnou teplotu jako žárovka 2 700 K s ještě přijatelným indexem věrnosti barev CRI >80. Existují i varianty s jednodušší elektronikou (srážecím kondenzátorem) a ta se pak zcela vejde do kovové patice a to i u varianty s malou objímkou E14. Ze zvědavosti jsem na ebay.de zakoupil filament LED E27 8 W/800 lm, a E14 4 W/360 lm a porovnal je s obyčejnými žárovkami.
 
 

Stránky