Jste zde

Vyšší účinnost a větší šířka pásma antén pro Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Murata nabízí jedinečný prvek „Parasitic Element Coupling Device“, který zlepšuje účinnost antény pro Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7. Tento prvek je přímo určen tam, kde je omezený prostor, a kde je kladen důraz na vynikající příjem signálu. To znamená pro mobilní telefony, tablety, síťové směrovače nebo herní konzole.

Produkty Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7 využívají vysokorychlostní bezdrátovou komunikaci, a tak musí mít vysoce výkonné antény, aby se zajistila dostatečná rychlost a kvalita komunikace. Tyto produkty bývají malých rozměrů a prostor pro montáž antén je miniaturní. Bohužel platí pravidlo, že čím menší anténa, tím účinnost širokopásmových antén klesá. Murata přichází s řešením v podobě „Parasitic Element Coupling Device“, který umožňuje dosáhnout jak potřebné miniaturizace, tak i vysokého výkonu. Jedná se o součástku určenou pro povrchovou montáž o rozměrech pouhých 1,0 x 0,5 x 0,35 mm. Pro umístění cívky transformátoru byla použita patentovaná vícevrstvá technologie, která dosahuje silné vazby elektromagnetického pole bez použití magnetické látky. To umožnilo vyvinout Parasitic Element Coupling Device, který přispívá ke zlepšení charakteristik antény a menší velikosti.

     

Implementace Parasitic Element Coupling Device a jeho vnitřní konstrukce a vnější pohled

Parasitic Element Coupling Device spojuje anténu s jejími parazitními prvky efektivněji, než přes volný prostor. Jedna strana spojovacího elementu je připojena s velmi nízkou vložnou ztrátou mezi RF obvody zařízení a jeho hlavní anténu. Druhá strana je spojena mezi zemí a parazitním prvkem. Výsledná přímá vazba umožňuje přidat rezonanční charakteristiky parazitního prvku k charakteristikám antény. V důsledku toho se získá efektivnější provoz v širším frekvenčním rozsahu nebo ve více frekvenčních pásmech.

Ztráta odrazu přes širší šířku pásma a zlepšená účinnost antény (simulace)

Parasitic Element Coupling Device pomáhá bojovat proti tomu, že když je anténa zmenšena, vazba mezi ní a parazitními prvky se snižuje, zatímco vazba mezi parazitními prvky a zemí se zvyšuje. Díky udržení vazby mezi anténou a parazitním prvkem umožňuje konstruktérům používat miniaturizované metody návrhu antény bez dopadu na komunikační pásmo a účinnost.

Menší velikost antény a vyšší účinnost antény (simulace)

Pokud je anténa s neodpovídající impedancí připojena ke komunikačnímu obvodu pomocí dlouhého kabelu, může dlouhý kabel vytvořit nesoulad impedance, a to způsobit větší vložný útlum, než se očekávalo, a výrazně snížit výkon bezdrátové komunikace. Použitím Parasitic Element Coupling Device dojde k výraznému zlepšení přizpůsobení antény a nedojde ke snížení výkonu v bezdrátové komunikaci, i když je použít dlouhý kabel.

Příklad použití Parasitic Element Coupling Device ve smartphonu

Parasitic Element Coupling Device lze použít v různých produktech, kde je omezený prostor, a kde je kladen důraz na vynikající příjem signálu. To znamená notebooky, smartphony, tablety, xR (AR, VR atd.), digitální fotoaparáty, herní konzole, televize, Wi-Fi routery a další.

Řada Parasitic Element Coupling Device

Více informací nalezete na: https://www.murata.com/en-eu/products/antenna/parasitic-element-coupling-device

Hodnocení článku: