Jste zde

Návrh obvodů

Programování v jazyce C - 1. Úvod

Tento kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základy programovacího jazyka C, o němž se autor

domnívá, že patří k základním znalostem informatika. Obsah textu však představuje jen základní pojmy jazyka. Teprve

ve cvičeních a zejména soustavným používáním jazyka se student dostane ze stadia pasivní znalosti syntaxe k

aktivnímu použití jazyka.

Převodníky z RS232 na RS422/485/Proudová smyčka/USB/Ethernet

RS232 patří bezesporu mezi nejčastěji používaná přenosová rozhraní na krátké vzdálenosti. V případě, že je zapotřebí delší datová cesta (nebo přenos po síti, USB vzduchem a podobně), nastává potřeba snížení přenosové rychlosti, nebo převedení na jiný typ komunikačního protokolu. Nemáme-li možnost jednoduše zaměnit typ rozhraní již při vývoji zařízení, přicházejí ke slovu převodníky…

Omezená verze disasembleru DASM51D.exe

Program slouží k převodu programu pro jednočipové počítače řady MCS 51 z formátu *.bin. Zpětný převod je komfortní do ASM51 i s návěstími. Zpětná návěstí se vytváří jen na přání. Vznikají až ve druhém průchodu, pokud jsou požadována. Překladač vás vyzve k zadání 2 (velkých) písmen. (Např. AA). Uvedeny disasembler je pouze český. Pracuje pod DOSem ale také pod Windows98 (z okna WC - rozuměj Windows comander).

FETdioda

Popisované zapojení slouží především jako usměrňovač pro malé napětí a velký proud. Tranzistor

MOSFET je unipolární, to znamená že jeho kanál spíná pro obě polarity proudu D-S stejně. V rozepnutém stavu musí být

u N-MOSFETu elektroda D proti S kladná, protože pro opačnou polaritu se otvírá substrátová dioda. Z těchto podmínek

vyplývá, že tranzistor MOSFET lze používat jako diodu tak, že bude spínat v záporné polaritě.

Maticová klávesnica

Prakticky každé zapojenie s mikroprocesorom potrebuje meniť určité premenné. S výhodou sa k tomu

používajú maticové klávesnice. Väčšina však rieši problém zákmitov časovým oneskorením riešeným do slučky, čiže

procesor nič nerobí. Ďalší problém nastáva pri stlačení troch tlačítok do pravouhlého trojuholníka. Vtedy každý

software detekuje aj štvrtú avšak nestlačenú klávesu. Riešenie ostáva na programátorovi.

Stránky