Jste zde

Konstrukce

Ovládání DISCO světel přes paralelní port

Tato konstrukce ovládá pomocí paralelního portu PC externí zažizení, které budí až 64. bitu pro

připojení vnějších efektů. Konstrukce obsahuje pouze nástin HW řešení, ale je doplněna dobře řešeným softwarem,

který je napsán speciálně pro DISCO a je uveřejněn ve zdrojových kódech. Zajímavým způsobem je zde řešen zápis

dat do klopných obvodů D, při spojení /OE a CLK vstupu.

FM vysílač

Článek popisuje návod na stavbu malého oscilátoru v pásmu velmi krátkých vln. Na rozdíl od dříve

publikovaných zapojení vyniká stabilitou při zachování jednoduchosti a nízké ceny. Zapojení se dá snadno modifikovat

pro použití v radioamatérském pásmu 144 či 433MHz. Používání popsané verze pro kmitočty 87.5MHz ? 108MHz není v

České republice dovoleno.

Dálkové ovládání Win…

K nadpisu si doplňte: Windows, Winampu, Windowsích aplikací apod. V tomto článku se totiž budeme

zabývat velmi populárním infračerveným dálkovým ovládáním aplikací pro PC. Celé to sestává ze tří částí: libovolného

novějšího dálkového ovladače, přijímače, který popisuje tento článek a nějakého software, volně stažitelného z

Internetu.

Alpha Project - reprosoustavy

Jedná se o projekt dvoupásmových stojanových soustav o vnitřním objemu cca 15 litrů. Cílem tohoto

projektu bylo navrhnout stojanové soustavy s dostatečně nízkým dolním mezním kmitočtem a co nejmenším

intermodulačním zkreslením, což je důležité především pro dobrý přenos zvuků majících transientní charakter - např.

strunné nástroje a bicí.

Stránky