Jste zde

Trendy

Nový přístup k přípravě vysoce laditelných mikrovlnných dielektrik

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR přispěli k vývoji nového materiálu Srn+1TinO3n+1 s vrstevnatou krystalovou strukturou. Tento materiál má ve formě tenkých 50 nm vrstev a pod mechanickým napětím vynikající vlastnosti, které ho předurčují k využití v mikrovlnné elektronice, např. v mobilních telefonech.

Dvě oči pro prostorové vidění, jedna stereokamera s integrovanou řídicí jednotkou

Zdravý člověk vidí prostorově, může odhadovat vzdálenosti a výšku objektů nebo rozpoznávat pohyby v podélném směru. Díky nové stereokameře nyní vývojáři společnosti Bosch propůjčují stejné schopnosti i asistenčním systémům.

Pomoc si vaše auto přivolá samo. Již brzy už nebude příliš pozdě

Od roku 2015 budou v souladu se záměry EU vybavována nová vozidla systémem, který okamžitě po nehodě sám přivolá pomoc. Speciální jednotka, zabudovaná v autě, vás v případě potřeby ihned spojí s linkou 112 a zároveň odešle základní data o nehodě, tj. čas, polohu, typ vozidla, směr jízdy a počet cestujících.

Stránky