Jste zde

Embedded systémy

Řešení buzení segmentových displejů mikroprocesorů

Přesto, že cena inteligentních LCD displejů stále klesá, není jejich použití vždy nejvýhodnější. U inteligentních displejů je spotřeba dána řadičem a podsvětlením. Porovnáme-li spotřebu podsvětleného LCD displeje s nízkopříkonovým LED displejem, je často LED displej výhodnější. Pokud stačí číselný údaj, jsou segmentové displeje lépe čitelné z větší vzdálenosti. Proto zde uvádím dva příklady jejich připojení k mikroprocesoru.

Stránky