Jste zde

Trendy

IT bez předsudků: dívkám vstup nakázán

Fakulta Informačních Technologií VUT v Brně pořádá řadu akcí pro studenty a studentky středních a základních škol. Cílem těchto akcí je zvyšovat jejich zájem o studium informačních technologií a prezentovat možnosti studia na FIT. Velká část akcí má přitom za cíl přesvědčit potenciální studenty a studentky, ale i celou veřejnost, že informační technologie jsou zajímavou životní cestou nejen pro chlapce a muže, ale též pro dívky a ženy.

Budeme čerpat z německých zkušeností s energetickou koncepcí?

Přednášku profesora Doc. Dr. Dipl. Ing. Klause Koppeho z Německa, především na témata možných dopadů současných energetických změn, vyslechli studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Německý odborník Ostravu navštívil kvůli společnému projektu, který hledá nejlepší cesty, jak za současné situace upravovat energetickou koncepci.

Problematika reálného hromadného využívání elektromobilů

Společnosti ČEZ a RWE již rozjely projekty typu e-Mobility na podporu prodeje a využívání malých běžných elektromobilů Peugeot a Citroen s tím, že lákají zákazníky na to, jak je to po všech stránkách bezproblémové a že v nejbližší budoucnosti (cca do roku 2020) budou mít elektromobily již velký úspěch. Ano, budoucnost patří elektromobilům, ale nejsem tak optimistický s rychlostí jejich rozšiřování. Jsou tu totiž některé praktické překážky…

Fotovoltaický průmysl varuje před škrty v podpoře solární energie

Podle zástupců firem vyrábějících energii ze slunce čelí solární sektor v Evropě řadě nebezpečí. Vedle ekonomické krize a konkurence čínských společností k nim patří i současný trend omezování státní podpory pro toto odvětví. Pokud budou státy jako Německo v tomto směru pokračovat, hrozí prý fotovoltaickému průmyslu katastrofa.

Ostravu čistí desítka elektromobilů, nyní i s novou stanicí

Počátkem dubna byla zprovozněna první ostravská stanice k dobíjení elektromobilů v barvách ČEZu. Jedná se tak o dvanáctou dobíjecí stanici, kterou společnost v České republice otevřela. Další stojany budou následovat ještě v prvním pololetí tohoto roku, a to nejen v Praze, ale i dalších českých městech.

Žádal vysoké rozlišení? Skloňovat bude DVB-T2

Více než roční experimentální vysílání potvrdilo všechny teoretické předpoklady a důležité vlastnosti systému DVB-T2. Zejména byla ověřena realizovatelnost rozsáhlé SFN sítě a vhodnost pro HDTV vysílání i další nové TV služby. Zároveň startuje mediální kampaň na podporu pozemního vysílání.

Stránky